Kick of Meeting

Erasmus+ Yükseköğretim Programı 2020 Yılı Ana Eylem 2-Stratejik Ortaklıklar Projeleri kapsamında Üniversitemizin koordinatörlüğünde yürütülen “Beyond The Limits: Developing Entrepreneurship via Creativity in Schools” adlı projenin açılış toplantısı 05/02/2021 tarihinde, proje koordinatörü ve Eğitim Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Osman TİTREK başkanlığındaki açılış toplantısı yapılarak faaliyetlerine başladı.

Sakarya Üniversitesi’nin koordinatörlüğünde Türkiye, İngiltere, İspanya, İtalya, Portekiz, Letonya, Romanya olmak üzere 7 farklı ülkeden üniversitenin ve kuruluşun yer aldığı bir konsorsiyum tarafından yürütülen proje 141 proje arasından Ulusal Ajans’tan destek alan 19 proje arasında yer aldı ve 213.545 Avro hibe almaya hak kazandı.

Üniversitemizi proje koordinatörü Prof. Dr. Osman TİTREK’in yanı sıra Eğitim Fakültesi öğretim üyeleri Doç. Dr. Mustafa BAYRAKCI, Dr. Öğr. Üyesi Gözde SEZEN GÜLTEKİN ve Doç. Dr. Ömer Farul VURAL’ın temsil ettiği toplantıda proje genel hatları ile tanıtıldı, proje çıktıları belirlendi ve ortaklar arasında görev dağılımı yapıldı.

Yaratıcılık ve girişimciliğin önem kazandığı günümüz dünyasında, kısa adı “Beyond the Limits” olan AB projesi, üniversite ve lise öğrencilerinin yaratıcılık ve girişimcilik becerilerini proje kapsamında üretilecek olan çıktıları aracılığıyla geliştirmeyi hedeflemektedir. 32 ay sürecek olan projede bilimsel ihtiyaç analizi, e-kitaplar ve on-line eğitim materyalleri başta olmak üzere 6 proje çıktısı üretilecektir. Proje kapsamında ayrıca 2 yoğun eğitim programı (Intensive Programme)ki ilki Sakarya Üniversitesi’nde gerçekleştirilecek, 2 çoğaltıcı aktivite, 2 konferans ve çok sayıda eğitim aktiviteleri yürütülecektir.

Proje çıktılarının ve aktivitelerinin hem ülkemiz hem de Avrupa çapında gençlerin üniversite öğrencilerinin yaratıcılık ve girişimcilik becerilerinin geliştirilmesinde son derece yararlı olacağını vurgulayan proje koordinatörü Prof. Dr. Osman TİTREK, bu becerilerin 21. Yüzyıl becerileri olarak kabul edildiğini, buna rağmen birçok ülkede müfredat entegrasyonunun ve pratik eğitim materyallerinin eksikliğinden dolayı becerilerin kazandırılmasında sorunlar yaşandığını, AB Beyond the Limits projesinin ise bu sorunları en aza indirmeyi hedeflediğini belirtti. Ayrıca proje aracılığı ile Sakarya Üniversitesi’nin uluslararasılaşma ve AR-GE alanlarındaki hedeflerine de hizmet edileceğini vurgulayan TİTREK, Eğitim Fakültesi’ndeki proje ekibi ile birlikte Sakarya Üniversitesi’ne daha fazla dış kaynaklı proje kazandırmayı hedeflediklerini belirtti.

Ayrıca projenin kabul sürecinden beri desteğini esirgemeyen Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Fatih SAVAŞAN’ave Eğitim Fakültesi Dekan Vekili Prof.Dr. Rüştü YEŞİl’e de teşekkürü bir borç bildiğini ifade etti.

Direct News
Local Media
Sakarya Üniversitesinde Yeni AB Projesi Açılış Toplantısıyla Başladı
Direct News
Sakarya Üniversitesinde Yeni AB Projesi Açılış Toplantısıyla Başladı
Direct News
Sakarya Üniversitesinde yeni AB projesi açılış toplantısıyla başladı
Direct News
Sakarya Üniversitesinde yeni AB projesi açılış toplantısıyla başladı
Direct News
Sakarya Üniversitesinde yeni AB projesi açılış toplantısıyla başladı
Direct News
Sakarya Üniversitesinde yeni AB projesi açılış toplantısıyla başladı
Direct News
National Media
SAÜ’de, Yeni AB Projesi açılış toplantısıyla başladı
Direct News
SAÜ’de, Yeni AB Projesi açılış toplantısıyla başladı
Direct News
SAÜ’de, Yeni AB Projesi açılış toplantısıyla başladı
Direct News
SAÜ’de, Yeni AB Projesi açılış toplantısıyla başladı
Direct News
SAÜ’de, Yeni AB Projesi açılış toplantısıyla başladı
Direct News
SAÜ’de, Yeni AB Projesi açılış toplantısıyla başladı
Direct News
SAÜ’de, Yeni AB Projesi açılış toplantısıyla başladı
Direct News
SAÜ’de, Yeni AB Projesi açılış toplantısıyla başladı
Direct News